SOTESHOP 7 Demo

  • netto: 0,00 zł
  • Wersja demo jest uruchamiana na serwerze SOTE. Jest to pełne oprogramowanie z limitem czasowym - 14 dni.

    Czas założenia demo wynosi około 10 minut. Dane przesyłane są w osobnej wiadomości e-mail.

Przetestuj demo oprogramowania SOTESHOP.

  • Wersja demo jest to pełne oprogramowanie udostępniane bezpłatnie na 14 dni.
  • Demo zakładasz bez żadnych zobowiązań. 
  • Dane z demo mogą być przeniesione do wersji komercyjnej.
  • Program jest uruchamiany na serwerze SOTE.
  • Użytkownik wersji demonstracyjnej otrzymuje mailem dane dostępu do uruchomionego dla niego sklepu testowego i panelu do zarządzania tym sklepem.
  • Możesz też obejrzeć ogólnodostępne demo online: http://demo.sote.pl/

Sprawdź pełną funkcjonalność SOTESHOP.