Kody rabatowe

Włączenie kodów rabatowych

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Rabaty

 1. Zaznacz Włącz kody rabatowe,
 2. Wpisz Format kodu:
  • @ - unikalna liczba [wymagany],
  • # - losowa litera A - Z [opcjonalny],
  • 9 - losowa liczba 0 - 9 [opcjonalny],
 3. Zaznacz Metodę naliczania:
  • Nadpisuj inne rabaty,
  • Sumuj z innymi rabatami,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację rabatów.

Dodanie kodu rabatowego

W panelu administracyjnym wybierz Sprzedaż => Rabaty

Wybierz Kody rabatowe

Kolumna Wygenerowany dla zawiera informację o przyznanym kodzie rabatowym dla klienta za złożone zamówienie.

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Kod,
 3. Jest generowany automatycznie.

 4. Wpisz Wartość rabatu,
 5. Wpisz Limit użyć,
 6. Wartość 0 oznacza brak limitu.

 7. Wybierz Ważny od,
 8. Puste pole oznacza brak progu.

 9. Wybierz Ważny do,
 10. Puste pole oznacza brak progu.

 11. Naciśnij przycisk Zapisz.

Włączenie kodów rabatowych w statusie zamówienia

W panelu administracyjnym wybierz Sprzedaż => Zamówienia => Statusy

 1. Edytuj Status,
 2. Zaznacz Dołącz kod rabatowy,
 3. Do powiadomienia e-mail zostanie dołączony jednorazowy kod rabatowy. Kod rabatowy może być generowany wyłącznie dla statusów rodzaju zrealizowane.

 4. Wpisz Rabat,
 5. Wpisz Ważny przez,
 6. Określa ilość dni, po upływie których, wygenerowany kod rabatowy staje się nieważny.

 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Informacja o przyznanym kodzie rabatowym za zamówienie znajduje się na liście kodów rabatowych w kolumnie Wygenerowany dla.

Zobacz dokumentację zamówień.