Boksy informacyjne

Panel

 • Lista boksów informacyjnych.
 • Edycja:
  • Nazwa,
  • Aktywny,
  • Nie pokazuj ceny,
  • Wyświetlaj w grupie,
  • Treść,
  • Identyfikator,
 • Grupy:
  • Edytuj:
   • Nazwa,
   • Typ.

Sklep

Prezentacja boksów informacyjnych (tekstów) na stronie w ustalonym miejscu.

Dokumentacja

Boksy informacyjne