Linki

Panel

  • Edycja linku:
    • Aktywacja,
    • Tytuł linku,
    • Adres url.
    • Link odsyła do nowej strony.
  • Dołącz stronę do grupy linków: Zamówienie/Nagłówek/Informacyjne


Sklep

Wyświetlanie bezpośredniego linku do stron zewnętrznych w menu.

Dokumentacja

Informacje