Szablony opcji

Panel

 • Drzewo opcji
 • Parametry opcji:
  • Grupa opcji:
   • Nazwa,
   • Domyślna wartość,
   • Rodzaj filtra,
  • Element opcji:
   • Wartość,
   • Modyfikator ceny netto/brutto,
   • Modyfikator wagi,
  • Opcja
   • Nazwa opcji
   • Rodzaj filtra.

Dokumentacja

Opcje produktów