Usługa obejmuje:

  1. instalacja jednego dodatku w sklepie w indywidualnym temacie graficznym
  2. dostosowanie wyświetlania dodatku do indywidualnej grafiki

Uwaga: Usługa możliwa do nabycia tylko dla sklepów z aktualną wersją 7 z aktywnym dostępem do aktualizacji