Piksel Facebooka

Piksel Facebooka umożliwia monitorowanie zdarzeń w Twoim sklepie oraz dokładną optymalizację konwersji Twojej reklamy na Facebooku. Przekłada się to na skuteczniejszą reklamę – tańsze kliki i lepsze efekty.

Piksel Facebooka możesz wykorzystać do następujących celów:

 1. Tworzenia grup niestandardowych odbiorców ze sklepu do remarketingu
 2. Optymalizacji reklam pod kątem konwersji
 3. Monitorowania konwersji i przypisywania ich do reklam

Jeśli posiadasz indywidualny temat graficzny, skorzystaj usługi dodania aplikacji do sklepu: Zamów

Tworzenie piksela Facebooka

 1. Przejdź do karty Piksel Facebooka w Menedżerze reklam
 2. Kliknij opcję Utwórz piksel
 3. Podaj nazwę piksela.
 4. Zaznacz pole akceptacji warunków.
 5. Kliknij opcję Utwórz piksel.

Dla jednego konta reklamowego można utworzyć tylko jeden piksel Facebooka. Jeśli masz już piksel to przycisk Utwórz piksel nie pojawi się.

Konfiguracja dodatku w SOTESHOP

 1. Wejdź na stronę aplikacji w panelu administracyjnym => konfiguracja => dodatkowe aplikacje => Piksel Facebooka

 2. Włącz dodatek i podaj numer piksela Facebooka.

 3. Zapisz zmiany.

Konfiguracja monitorowania zdarzeń w SOTESHOP

 1. Zaznacz:
  • Wyświetlanie produktu,

   Monitorowanie wyświetleń stron produktów.

  • Zawartość koszyka,

   Monitorowanie wyświetlenia koszyka po kliknięciu w przycisk Dodaj do koszyka.

  • Dokonanie zakupów,

   Monitorowanie zakończenia realizacji zakupów.

 2. Zapisz zmiany.