Blue Media

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Blue Media


Konfiguracja

  1. Zaznacz Włącz,
  2. Wpisz Identyfikator,
  3. Wpisz Klucz,
  4. Dodaj Kanały płatności,
  5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Adresy dla konfiguracji serwisu

Adres powrotu po płatności: http://www.shop.example.come/bm/return

Adres, na który jest wysyłany ITN: http://www.shop.example.come/bm/itn/uniqueid


Zobacz jak włączyć nową płatność w sklepie

Spis treści

Powiązane dokumentacje