Słownik e-commerce

Słownik e-commerce

Przy współpracy z językoznawcą dra Piotrem Flicińskim z Uniwersytetu im. Adama Miciewicza w Poznaniu przygotowaliśmy dla Państwa Słownik podstawowych terminow e-commerce. Mamy nadzieję, że będzie on pomocnym narzędziem w Państwa pracy.

Przygotowaliśmy także: "Poradnik słownikowy SEO dla e-commerce" oraz "Poradnik słownikowy social media marketing".

accessories zob. akcesoria.
add this z angielskiego «udostępnij, dodaj to, np. na Facebooku, na Twitterze itp.».
admin potocznie «administrator strony, systemu itp.».
administracja sklepem «zarządzanie zasobami, plikami, produktami, ofertą itp. w sklepie internetowym».
adres IP z angielskiego, skrót od wyrazu Internet Protocol «numer, liczba nadawana komputerowi, interfejsowi itp., służąca do identyfikacji w sieci».
adres panelu administracyjnego «adres URL do określonego panelu administracyjnego»; zob. też ◦ adres URL, ◦ panel administracyjny.
adres pliku XML «adres URL do pliku zapisanego w formacie XML»; zob. też ◦ adres URL, ◦ XML.
adres portu poczty wychodzącej «adres serwera obsługującego pocztę wysyłaną przez klienta poczty oraz numer tego portu»; zob. ◦ serwer.
adres serwera baz danych «domena lub IP serwera, na którym przechowywana jest określona baza danych»; zob. też ◦ baza danych, domena, IP, serwer.
adres URL «odnośnik do stron WWW bądź do zasobów (np. plików graficznych, tekstowych itp.) w ujednoliconym formacie adresowania Uniform Resource Locator».
adresy portów pocztowych «numery portów na serwerze pocztowym».
adwords zob. ◦ Google AdWords.
Więcej ...