Boksy informacyjne

W panelu administracyjnym wybierz Marketing => Boksy informacyjne


Dodanie boksu informacyjnego

Wybierz Lista

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Nazwa,
 3. Zaznacz Aktywny,
 4. Zaznacz Nie pokazuj nazwy,
 5. Wybierz Wyświetlaj w grupie,
 6. Wpisz Treść,
 7. Wpisz Identyfikator.
 8. Opcja dla webmasterów. W celu wywołania boksu o Identyfikatorze np. boks01 zaimplementuj kod:

  {st_get_component module="stBoxFrontend" component="boxSingle" params="webmaster_id=boks01"}
 9. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Dodanie grupy boksów informacyjnych

Wybierz Grupy

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Tytuł grupy boksów,
 3. Wybierz Typ,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.