Edycja pliku .htaccess

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Edycja pliku .htaccess


Konfiguracja

  1. Wpisz regułę w:
    • Początek pliku (i / lub),
    • Środek pliku (i / lub),
    • Koniec pliku.
  2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Przekierowanie domen

Używamy przekierowań, aby wybrać domenę jaką stosujemy dla wyszukiwarek. Pamiętaj, że przekierowanie działa, dopiero wtedy, kiedy po wpisaniu domeny pokazuje się strona sklepu.

Przekierowanie na adres url bez www (bez ssl)

Dodaj regułę do środka pliku, gdy używasz strony w postaci http://domenasklepu.pl

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.domenasklepu\.pl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domenasklepu.pl/$1 [L,R=301]

Przekierowanie na adres url z www (bez ssl)

Dodaj regułę do środka pliku, gdy używasz strony w postaci http://www.domenasklepu.pl

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domenasklepu.pl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domenasklepu.pl/$1 [L,R=301,NC]

Przekierowanie domeny na adres url bez www (tryb ssl)

Dodaj regułę do środka pliku, gdy używasz strony w postaci https://domenasklepu.pl

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)(.*) [NC]
RewriteRule (.*) https://%2%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www\.)(.*) [NC]
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Przekierowanie domeny na adres url z www (tryb ssl)

Dodaj regułę do środka pliku, gdy używasz strony w postaci https://www.domenasklepu.pl

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]