Kraje

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Kraje


Wybierz Lista krajów

Aktywacja krajów

 1. Zaznacz Kraje,
 2. Zaznacz Aktywuj.

Ustawienie domyślnego kraju

 1. Edytuj kraj,
 2. Zaznacz Domyślny.
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie strefy dostaw

Wybierz Lista stref

 1. Naciśnij przycisk Dodaj nową strefę,
 2. Zaznacz Kraje,
 3. Przytrzymaj na klawiaturze przycisk ctrl (cmd na Mac OS), aby zaznaczyć / odznaczyć wybrany kraj.

  Przytrzymaj na klawiaturze przycisk shift, aby zaznaczyć / odznaczyć wszystkie kraje.

 4. Naciśnij przycisk Zapisz.