Kraje

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeKraje Ikona modułu Kraje


Lista krajów

Wybierz Lista krajów

Aktywacja krajów

  1. Zaznacz Kraje, Jak aktywować kraje z poziomu listy
  2. Zaznacz Aktywuj.

Ustawienie domyślnego kraju

  1. Edytuj kraj, Edycja kraju
  2. Zaznacz Domyślny.
  3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie strefy dostaw

Wybierz Lista stref Lista stref

  1. Naciśnij przycisk Dodaj nową strefę,
  2. Kraje w strefie dostaw
  3. Wybierz kraje Kraje,
  4. Naciśnij przycisk Zapisz.