Obsługa poczty

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeObsługa poczty Ikona modułu obsługa poczta


Dodanie serwera pocztowego (SMTP)

Wybierz Serwery pocztowe

Lista serwerów w panelu
 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Konfiguracja serwera SMTP w panelu
 2. Wpisz Nazwa,
 3. Wpisz Adres serwera (SMTP),
 4. Wybierz Sposób szyfrowania połączenia,
 5. Wpisz Port,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Skontaktuj się z administratorem serwera, w celu ustalenia poprawniej konfiguracji Twojego serwera poczty SMTP.

Jeżeli konfigurujesz konto pocztowe Gmail - zobacz, jak poprawnie skonfigurować konto Gmail w sklepie

Dodanie konta pocztowego sklepu

Wybierz Konta pocztowe

Lista kont pocztowych w panelu
 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Konfiguracja konta pocztowego w panelu
 2. Wybierz Serwer pocztowy,
 3. Wpisz Adres konta e-mail,
 4. Wpisz Nazwę,

  Będzie wyświetlana jako nadawca zamiast adresu e-mail.

 5. Wpisz Nazwę użytkownika,

  Login do konfigurowanego konta e-mail.

 6. Wpisz Hasło,

  Hasło do konfigurowanego konta e-mail.

 7. Zaznacz Domyślny,

  Konto będzie głównym kontem pocztowym sklepu. Obsługa zamówień, recenzji, klientów itp.

 8. Zaznacz Newsletter,

  Z tego konta będą wysyłane wiadomości newsletter do klientów sklepu.

 9. Naciśnij przycisk Zapisz.

Po poprawnej konfiguracji pojawi się informacja:

Twoje zmiany zostały zapisane - odbierz e-mail weryfikacyjny wysłany na adres "e-mail"

E-mail potwierdzający poprawną konfigurację pocztyw sklepie

Zmiana nagłówka i stopki w wiadomościach e-mail

Wybierz Teksty w mailach

Lista tekstów w szablonie e-mail
 1. Edytuj nagłówek / stopkę wiadomości, Okno edycji tekstu szablonu e-mail
 2. Edytuj Treść,
 3. Zaznacz Aktywny,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Teksty do edycji

 • Uniwersalny nagłówek,
 • Uniwersalna stopka,
 • Klient - założenie nowego konta - góra,
 • Klient - założenie nowego konta - dół,
 • Klient - przypomnienie hasła - góra,
 • Klient - przypomnienie hasła - dół,
 • Zamówienie - dane zamówienia - góra,
 • Zamówienie - dane zamówienia - dół,
 • Zamówienie - zmiana statusu - góra,
 • Zamówienie - zmiana statusu - dół,
 • Partner - weryfikacja danych - góra,
 • Partner - weryfikacja danych - dół,
 • Zapytanie - odpowiedź - góra,
 • Zapytanie - odpowiedź - dół,
 • Klient - weryfikacja danych.

Edycja szablonu wiadomości

Wybierz Szablon

Konfiguracja szablonu
 1. Edytuj Logo,
 2. Edytuj Kolor nagłówka,
 3. Edytuj Kolor stopki,
 4. Edytuj Ważny kolor,
 5. Edytuj Ważny link,
 6. Edytuj Kolor linków,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja poczty Gmail

Konfiguracja konta pocztowego Gmail w sklepie wymaga dodatkowych czynności konfiguracyjnych, aby sklep mógł wysyłać wiadomości z konta @gmail.com

Ustawienia bezpieczeństwa konta Google

 1. Zaloguj się do swojego konta Google.
 2. Przejdź do ustawień konta klikając Zarządzaj kontem Google. Zarządzanie kontem Google
 3. Z menu wybierz Bezpieczeństwo.
  Menu w ustawieniach konta Google
 4. Przejdź do sekcji Logowanie się w Google i wybierz Weryfikacja dwuetapowa. Ustawienia weryfikacji dwuetapowej
 5. Kliknij WYŁĄCZ i potwierdź wyłączenie weryfikacji dwuetapowej. Wyłączenie weryfikacji dwuetapowej
 6. Wróć do ustawień bezpieczeństwa i przejdź do sekcji Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji. Ustawienia dostępu mniej bezpiecznych aplikacji
 7. Kliknij Włącz dostęp (niezalecane).
 8. Włącz opcję Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje. Właczenie dostępu mniej bezpiecznym aplikacjom
 9. Przejdź na stronę Odblokowania dostępu do konta Google. Odblokowanie dostępu do konta Google
 10. Kliknij Dalej.
  Odblokowany dostęp do konta Google

Konfiguracja konta pocztowego Gmail w panelu sklepu

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeObsługa poczty Ikona modułu obsługa poczta

Wybierz Serwery pocztowe i kliknij Dodaj.

Lista serwerów w panelu

Uzupełnij dane następująco:

 • Nazwa: gmail
 • Adres serwera: smtp.gmail.com
 • Używaj połączenie szyfrowane: SSL
 • Port: 465
Konfiguracja serwera SMTP Gmail w panelu sklepu

Kliknij Zapisz.

Przejdź do Konta pocztowe i kliknij Dodaj.

Konfiguracja konta Gmail w panelu sklepu

Uzupełnij dane następująco:

 • Serwer pocztowy: gmail
 • Adres konta: adres twojego konta Gmail (np. twoj_email@gmail.com)
 • Nazwa: dowolna (np. Sklep)
 • Nazwa użytkownika: taka sama jak Adres konta
 • Hasło: hasło do twojej skrzynki Gmail
 • Domyślny: zaznaczone

Kliknij Zapisz.