Obsługa poczty

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Obsługa poczty


Dodanie serwera pocztowego (SMTP)

Wybierz Serwery pocztowe

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wpisz Nazwa,
 3. Wpisz Adres serwera (SMTP),
 4. Wybierz Sposób szyfrowania połączenia,
 5. Wpisz Port,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Skontaktuj się z administratorem serwera, w celu ustalenia poprawniej konfiguracji Twojego serwera poczty SMTP.

Dodanie konta pocztowego sklepu

Wybierz Konta pocztowe

 1. Naciśnij przycisk Dodaj,
 2. Wybierz Serwer pocztowy,
 3. Wpisz Adres konta e-mail,
 4. Wpisz Nazwę,
 5. Będzie wyświetlana jako nadawca zamiast adresu e-mail.

 6. Wpisz Nazwę użytkownika,
 7. Login do konfigurowanego konta e-mail.

 8. Wpisz Hasło,
 9. Hasło do konfigurowanego konta e-mail.

 10. Zaznacz Domyślny,
 11. Konto będzie głównym kontem pocztowym sklepu. Obsługa zamówień, recenzji, klientów itp.

 12. Zaznacz Newsletter,
 13. Z tego konta będą wysyłane wiadomości newsletter do klientów sklepu.

 14. Naciśnij przycisk Zapisz.

Po poprawnej konfiguracji pojawi się informacja:

Twoje zmiany zostały zapisane - odbierz e-mail weryfikacyjny wysłany na adres "e-mail"

Zmiana nagłówka i stopki w wiadomościach e-mail

Wybierz Teksty w mailach

 1. Edytuj nagłówek / stopkę wiadomości,
 2. Edytuj Treść,
 3. Zaznacz Aktywny,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Teksty do edycji

 • Uniwerslany nagłówek,
 • Uniwersalna stopka,
 • Klient - założenie nowego konta - góra,
 • Klient - założenie nowego konta - dół,
 • Klient - przypomnienie hasła - góra,
 • Klient - przypomnienie hasła - dół,
 • Zamówienie - dane zamówienia - góra,
 • Zamówienie - dane zamówienia - dół,
 • Zamówienie - zmiana statusu - góra,
 • Zamówienie - zmiana statusu - dół,
 • Partner - weryfikacja danych - góra,
 • Partner - weryfikacja danych - dół,
 • Zapytanie - odpowiedź - góra,
 • Zapytanie - odpowiedź - dół,
 • Klient - weryfikacja danych.

Edycja szablonu wiadomości

Wybierz Szablon

 1. Edytuj Logo,
 2. Edytuj Kolor nagłówka,
 3. Edytuj Kolor stopki,
 4. Edytuj Ważny kolor,
 5. Edytuj Ważny link,
 6. Edytuj Kolor linków,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.