Teksty

W panelu administracyjnym wybierz Marketing => Teksty


  1. Edytuj wybrany tekst systemowy,
  2. Zaznacz Aktywna,
  3. Wpisz Treść strony,
  4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych wersji językowych.

Powiązane dokumentacje

Spis funkcji sklepu

Teksty systemowe