AddOrder

Dodawanie nowego zamówienia.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. currency (string)

  Wymagany. Waluta. Standard ISO 4217.

 2. user (OrderUserType)

  Wymagany.

 3. delivery (OrderDeliveryType)

  Wymagany. Dostawa.

 4. payments (ArrayOfOrderPaymentType - tablica typów OrderPaymentType)

  Wymagany. Płatności.

 5. products (ArrayOfOrderProductType - tablica typów OrderProductType)

  Wymagany. Produkty.

 6. is_confirmed (boolean)

  Czy zamówienie jest potwierdzone? Domyślnie: false

 7. status_id (integer)

  Identyfikator statusu zamówienia.

 8. client_request_invoice (boolean)

  Prośba o wystawienie faktury

 9. merchant_notes (string)

  Notatki sprzedawcy.

Dane wyjściowe

 1. id (integer)
 2. Identyfikator utworzonego zamówienia.

Typy danych

OrderUserType Dane klienta. Parametry:


OrderUserDataType Dane adresowe klienta. Parametry:

 • company (string)

  Nazwa firmy.

 • full_name (string)

  Imię i nazwisko.

 • address (string)

  Wymagany. Adres.

 • address_more (string)

  Adres ciąg dalszy.

 • country (string)

  Wymagany. Kod kraju. Standard ISO 3166-1 alfa-2.

 • zip_code (string)

  Wymagany. Kod pocztowy.

 • town (string)

  Wymagany. Miasto.

 • phone (string)

  Telefon.

 • vat_number (string)

  Numer VAT.


OrderDeliveryType Dostawa. Parametry:

 • delivery_id (integer)

  Wymagany. Identyfikator dostawy.

 • is_weekend_delivery (boolean)

  Dostawa w weekend? Domyślnie: false

 • is_express_delivery (boolean)

  Dostawa ekspresowa? Domyślnie: false

 • tracking_numbers (ArrayOfString)

  Numer śledzenia przesyłki.


OrderPaymentType Płatność. Parametry:

 • payment_type_id (integer)

  Wymagany. Identyfikator typu płatności.

 • amount (double)

  Kwota. Domyślnie: łączna wartość zamówienia.

 • is_paid (boolean)

  Opłacona? Domyślnie: false.


OrderProductType Produkt. Parametry:

 • product_id (integer)

  Wymagany. Identyfikator produktu.

 • quantity (double)

  Ilość.

 • options (ArrayOfInteger)

  Identyfikator opcji produktu.

 • discount (OrderProductDiscountType)

  Rabat.


OrderProductDiscountType Rabat produktu. Parametry:

 • value (double)

  Wymagany. Wartość rabatu.

 • type (string)

  Typ rabatu. Domyślnie: %.

  • % - procentowy
  • p - kwotowy