CountProductOptionsList

Pobieranie ilość opcji produktu.

  • Typ danych wejściowych => object
  • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

  1. product_id (integer)
  2. Identyfikator opcji produktu.

Dane wyjściowe

  1. _count (integer)
  2. Ilość opcji produktu.