doLogin

Logowanie do systemu.

  • Typ danych wejściowych => object
  • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

  1. username (string)
  2. Wymagany. Nazwa użytkownika.

  3. password (string)
  4. Wymagany. Hasło użytkownika

Dane wyjściowe

  1. hash (string)
  2. Identyfikator sesji

Do poprawnego korzystania z funkcji WebApi wymagany jest aktualny identyfikator sesji.

W celu uzyskania identyfikatora należy użyć funkcji doLogin.

Tylko zwykli administratorzy z zaznaczonymi uprawnieniami WebAPI - dostęp i modyfikacja mogą korzystać z w/w funkcji.