Gadżety

Dodanie gadżetu do pulpitu

  1. Naciśnij przycisk Dodaj gadżet,
  2. Wybierz gadżet i dodaj go do pulpitu,

Dodanie nowego pulpitu w panelu administracyjnym

  1. Naciśnij Dodaj pulpit,
  2. Zaznacz Domyślny,
  3. Wpisz Nazwę,
  4. Ustaw Układ,
  5. Naciśnij przycisk Dodaj.