Regulamin HOSTING

§1

Abonent jest zobowiązany do korzystania z uprawnień, którymi dysponuje, w taki sposób, aby nie mogły być wykorzystane przez osoby nieupoważnione.

§2

Abonent odpowiada za klasyfikację stopnia ochrony oraz wybór narzędzi ochrony informacji przesyłanej przez sieć. Zaleca się m.in. używanie narzędzi zapewniających szyfrowanie.

§3

Abonent zobowiązany jest podporządkować się zasadom bezpieczeństwa proponowanym przez administratora.

§4

Abonent nie może dokonywać prób łamania zabezpieczeń serwerów usługodawcy.

§5

Abonent nie może zmieniać hasła przez telefon. Nowe hasło należy dostarczyć osobiście, przesłać listem poleconym lub przesłać jako zaszyfrowaną przesyłkę elektroniczną.

§6

Informacje nie są szyfrowane na poziomie łącza.

§7

Podstawą statystyki dokonywanych operacji jest rejestracja zdarzeń na serwerze usługodawcy.

§8

Usługodawca gwarantuje przestrzeganie tajemnicy korespondencji.

§9

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia serwerów w celach konserwacyjnych po poinformowaniu użytkowników z jednodniowym wyprzedzeniem.

§10

Jeżeli przerwa w łączności wyniknie z winy usługodawcy i będzie przekraczać 5h w ciągu tygodnia, Abonentowi należy się zwrot części opłaty abonamentowej (za czas przerwy w łączności).

§11

Usługodawca nie odpowiada za przerwy w łączności wynikłe z niezależnych od niego przyczyn.

§12

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania serwera należy zgłaszać do administratora.

§13

Abonent nie może dokonywać działań, które mogą uniemożliwić zapewnienie umownego standardu usług dla innych abonentów podłączonych do sieci.

§14

Abonent jest informowany o zmianie cennika listem pocztowym, bądź przesyłką elektroniczną wysłaną na jego skrzynkę email.

§15

Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za materiały (zdjęcia, teksty) umieszczane na swojej stronie internetowej.

§16

Usługodawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia z serwera strony i kont pocztowych Abonenta, jeżeli na stronie tej znajdują się materiały niezgodne z prawem, naruszające dobre imię osób trzecich lub obowiązujące prawo autorskie. W tym przypadku Abonentowi nie należy się zwrot abonamentu.