Zarządzanie sklepem - administratorzy

Główny administrator sklepu tworzony jest podczas instalacji / rejestracji nowego sklepu.

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Administratorzy


Dodanie administratora

Administrator z rangą Super admin może dodawać nowych administratorów.

Tylko zwykły administrator może być wykorzystywany do połączenia WebAPI.

  1. Naciśnij przycisk Dodaj,
  2. Zaznacz Aktywny,
  3. Zaznacz Super admin,
    • Super administrator posiada wszystkie uprawnienia,
    • Super administrator posiada dostęp do panelu administracyjnego, aktualizacji i edycji grafiki,
    • Super administrator posiada dostęp do wszystkich modułów,
    • Super administrator może dodawać, usuwać i edytować uprawnienia kont innych administratorów.
  4. Wpisz Login (loginem jest adres e-mail),
  5. Wpisz Hasło,
  6. Powtórz Hasło,
  7. Jeśli nowy administrator nie jest Super adminem:

  8. Wybierz grupy uprawnień,
  9. Ustaw uprawnienia / dostęp do zarządzania sklepem,
  10. Ustaw uprawnienia modułów,
  11. Przytrzymaj na klawiaturze przycisk ctrl (cmd na Mac OS), aby zaznaczyć / odznaczyć wybraną opcję.

    Przytrzymaj na klawiaturze przycisk shift, aby zaznaczyć / odznaczyć wszystkie opcje.

  12. Naciśnij przycisk Zapisz.

Tworzenie grup uprawnień

Wybierz Grupy uprawnień

Naciśnij przycisk Dodaj

  1. Wpisz Nazwę grupy,
  2. Ustaw uprawnienia / dostęp do zarządzania sklepem,
  3. Ustaw uprawnienia modułów,
  4. Przytrzymaj na klawiaturze przycisk ctrl (cmd na Mac OS), aby zaznaczyć / odznaczyć wybraną opcję.

    Przytrzymaj na klawiaturze przycisk shift, aby zaznaczyć / odznaczyć wszystkie opcje.

  5. Naciśnij przycisk Zapisz.