Aktualizacja SOTESHOP

Jak zaktualizować sklep internetowy SOTESHOP?

Zobacz film

Opis

Zalecamy wykonywanie aktualizacji oprogramowania co najmniej 1 - 2 razy w miesiącu.

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Aktualizacja


Pobieranie aktualizacji

Wybierz Pobierz

 1. Naciśnij przycisk Pobierz wszystkie,
 2. Poczekaj aż aktualizacje zostaną pobrane,
 3. Naciśnij przycisk Instaluj pobrane aktualizacje.

Instalacja aktualizacji

Wybierz Instaluj

 1. Naciśnij przycisk Instaluj wszystkie,
 2. Poczekaj na skończenie weryfikacji,
 3. Poczekaj na skończenie aktualizacji,
 4. Przejdź na stronę główną panelu aktualizacji.
    

Podczas instalacji NIE ZAMYKAJ okna przeglądarki.

Podczas instalacji aktualizacji sklep jest wyłączony dla klientów. Wyświetlana jest informacja o przerwie technicznej.

Naprawa aktualizacji

W przypadku przerwania procesu instalacji aktualizacji z powodu np. przeciążenia serwera, zawieszenia się lub wyłączenia przeglądarki istnieje możliwość możliwość naprawy aktualizacji.

W tym celu należy zalogować się bezpośrednio do panelu aktualizacji http://www.shop.example.com/update.php i wykonać naprawę aktualizacji.

 1. Wybierz Naprawa aktualizacji,
 2. Poczekaj na skończenie naprawy aktualizacji,
 3. Przejdź na stronę główną panelu aktualizacji.

Przywracanie oryginalnych plików w procesie aktualizacji

Jeśli w sklepie znajdują się zmodyfikowane pliki, pojawi się informacja.

W celu wgrania aktualizacji należy przywrócić oryginalne pliki pakietowe.

Zobacz dokumentację przywracania oryginalnych plików SOTESHOP

Narzędzia eksperta

W panelu administracyjnym wybierz Narzędzia eksperta

Weryfikacja sklepu

Wybierz Weryfikacja systemu

Jeśli w sklepie znajdują się zmodyfikowane pliki, pojawi się informacja.

Przywróć oryginalne pliki pakietowe.

Zobacz dokumentację przywracania oryginalnych plików SOTESHOP

Tryb deweloperski

Wybierz Tryb deweloperski

Włączenie trybu deweloperskiego
 1. Wpisz Adres IP,
 2. Zaznacz Włącz tryb deweloperski,
 3. Naciśnij przycisk Zapisz.
Adres URL trybu deweloperskiego

Linki do stron w trybie developerskim dostępne są tylko dla wskazanego IP.

Sklep: http://www.shop.example.com/frontend_dev.php

Panel administracyjny: http://www.shop.example.com/backend_dev.php

Panel aktualizacji: http://www.shop.example.com/update_dev.php

Sprawdzenie konfiguracji serwera

Naciśnij przycisk PHPINFO

Historia aktualizacji

Wybierz Historia aktualizacji

Sprawdzić spis aktualizowanych modułów.

Konfiguracja bazy danych

Wybierz Konfiguracja MySQL

Upewnij się, że baza danych posiada kodowanie utf8_unicode_ci.

 1. Wpisz Adres serwera bazy danych,
 2. Wpisz Nazwę bazy danych,
 3. Wpisz Nazwę użytkownika bazy danych,
 4. Wpisz Hasło,
 5. Niedozwolone znaki w haśle: @, #, /, \.

 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Instalacja płatnej aplikacji z WebStore

 1. Wejdź na stronę WebStore https://www.sote.pl/category/webstore
 2. Wybierz płatną aplikację,
 3. Naciśnij przycisk Dodaj do koszyka,
 4. Złóż zamówienie na płatny dodatek,
 5. Potwierdź zamówienie i ureguluj płatność,
 6. Odbierz mail z Kodem aktywacji aplikacji i naciśnij link Pobierz aplikację,
 7. Wybierz Dodaj w panelu aktualizacyjnym,
 8. Załącz Pakiet z aplikacją,
 9. Wpisz Kod aktywacji,
 10. Naciśnij przycisk Załącz,
 11. Poczekaj aż pojawi się informacja Pakiet został wgrany,
 12. Wybierz Instaluj,
 13. Zainstaluj dodatek.

Zobacz dokumentację dodatkowych aplikacji.

Instalacja darmowej aplikacji z WebStore

 1. Wejdź na stronę WebStore https://www.sote.pl/category/webstore
 2. Wybierz darmową aplikację
 3. Naciśnij przycisk Pobierz aplikację i zapisz plik na dysku
 4. Wejdź do panelu aktualizacji i załącz plik poprzez Dodaj
 5. Wybierz Instaluj,
 6. Zainstaluj dodatek.

Zobacz dokumentację dodatkowych aplikacji.