Dodatkowe aplikacje

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Dodatkowe aplikacje

Wybierz moduł.