Edycja grafiki

W panelu administracyjnym wybierz KonfiguracjaEdycja grafiki

Gdzie znaleźć konfigurację grafiki w panelu sklepu
Lista tematów graficznych

Edycja tematu graficznego

Edytuj temat graficzny

Edycja podstawowa

Wybierz Edycja tematu

Okno edycji podstawowej tematu graficznego
 1. Zaznacz Domyślny,

  Temat będzie wyświetlany na urządzeniach desktopowych.

 2. Zaznacz Domyślny temat dla urządzeń mobilnych,

  Temat będzie wyświetlany tylko na urządzeniach mobilnych (smartfon lub tablet).

 3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Pobieranie tematu graficznego

 1. Naciśnij przycisk Pobierz temat,
 2. Zapisz plik na dysku lokalnym.

Konfiguracja grafiki

Wybierz Konfiguracja grafiki

Okno konfiguracji tematu graficznego
 1. Skonfiguruj:
  • Wygląd loga i nagłówka,
  • Wygląd ogólny,
  • Wygląd górnego paska nawigacyjnego,
  • Wygląd górnego paska nawigacyjnego - urządzenia mobilne i małe ekrany,
  • Wygląd stopki,
  • Wygląd menu rozwijanego,
  • Wygląd banera,
  • Wygląd drzewa kategorii,
  • Wygląd boksów produktów,
  • Wygląd karty produktu,
  • Wygląd przycisku domyślnego,
  • Wygląd przycisku wyróżnionego,
  • Wygląd przycisku koszyka,
  • Ikony social media - nagłówek,
  • Wygląd menu rozwijanego dla opcji produktu,
  • Ikony social media - stopka,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz i zastosuj.

  Zmiany będą zastosowane i widoczne w sklepie.

 3. (lub) Naciśnij przycisk Zapisz.

  Zmiany nie będą zastosowane i widoczne w sklepie. Można je sprawdzić w podglądzie grafiki.

Podgląd grafiki

 1. Naciśnij przycisk Podgląd,
 2. Zaloguj się, Logowanie się do podglądu tematu graficznego
 3. Sprawdź wygląd tematu graficznego. Strona główna na podglądzie tematu graficznego

Konfiguracja układu

Wybierz Konfiguracja układu

W przypadku tematów: Bianco, Elegante, Marrone, Moda, Lazuli i Ristorante:

Okno konfiguracji układu tematu graficznego
 1. Wybierz Strona główna - Desktop. Ilość produktów w rzędzie
 2. Wybierz Strona główna - Desktop. Ilość kategorii w rzędzie
 3. Wybierz Strona główna - Mobile. Ilość produktów w rzędzie
 4. Wybierz Strona główna - Mobile. Ilość kategorii w rzędzie
 5. Wybierz Kategorie - Układ
 6. Wybierz Kategorie - Desktop. Ilość produktów w rzędzie
 7. Wybierz Kategorie - Mobile. Ilość produktów w rzędzie
 8. Wybierz Karta produktu - Układ
 9. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dla innych tematów:

Okno konfiguracji układu tematu graficznego
 1. Skonfiguruj układ dla:
  • Lista produktów,
  • Karta produktu,
  • Strona www,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Konfiguracja tekstów

Wybierz Konfiguracja tekstów

 1. Wybierz jeden z tekstów Lista tekstów do edycji w temacie graficznym
 2. Wpisz Zawartość Okno edycji tekstu tematu graficznego
 3. Naciśnij przycisk Zapisz
Przykładowy tekst na stronie głównej

Dodanie nowego tematu graficznego

 1. Znajdując się na liście tematów graficznych, naciśnij przycisk Dodaj, Ddoawanie własnego tematu graficznego
 2. Zaznacz Domyślny,
 3. Wpisz Nazwę tematu,
 4. Wybierz temat bazowy w Utwórz temat na podstawie,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz, Nowy temat graficzny po zapisaniu
 6. Edytuj nowy temat graficzny.