Faktury

W panelu administracyjnym wybierz Konfiguracja => Konfiguracja modułów

Wybierz moduł Faktury


Konfiguracja faktur

 1. Zaznacz Sklep wystawia faktury VAT,
 2. Zaznacz Sklep wystawia proformy,
 3. Zaznacz Faktury wystawiane są w walucie wybranej przez klienta sklepu,
 4. Zaznacz Umożliwiaj wystawianie faktur dla kontrahentów posiadających VAT UE,
 5. Zaznacz Pokaż kod produktu na fakturze,
 6. Wpisz Informacje o firmie i koncie bankowym,
 7. Wpisz Miejsce wystawienia (miasto),
 8. Wpisz Dane sprzedawcy:
  • Nazwa firmy,
  • Imie i nazwisko,
  • Adres,
  • Ciąg dalszy adresu,
  • Województwo,
  • Kod,
  • Miasto,
  • Kraj,
  • NIP / VAT UE,
 9. Ustaw Numerację faktury VAT,
 10. Ustaw Numerację faktury proforma,
 11. Wybierz Maksymalny czas oczekiwania na płatność,
 12. Wpisz Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury VAT,
 13. Naciśnij przycisk Zapisz.

Wystawianie faktur

W panelu administracyjnym wybierz Sprzedaż => Faktury

Wystawienie faktury proforma

Wybierz Faktury proforma

 1. Edytuj fakturę,
 2. Naciśnij przycisk Wystaw fakturę.

Pobranie faktury proforma

Wybierz Faktury proforma

 1. Edytuj fakturę,
 2. Naciśnij przycisk Pobierz.

Edycja faktury proforma

Wybierz Faktury proforma

 1. Edytuj fakturę,
 2. Naciśnij przycisk Edytuj fakturę,
 3. Sprawdź / wpisz dane,
 4. Naciśnij przycisk Dodaj pozycję, w celu dodania nowego produktu,
 5. Wybierz Rodzaj płatności,
 6. Wybierz Maksymalny czas oczekiwania na płatność,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Wystawienie faktury VAT

Wybierz Faktury do wystawienia

 1. Edytuj fakturę,
 2. Naciśnij przycisk Wystaw fakturę.

Pobranie faktury VAT

Wybierz Faktury do wystawienia

 1. Edytuj fakturę,
 2. Naciśnij przycisk Pobierz.

Edycja faktury VAT

Wybierz Faktury do wystawienia

 1. Edytuj fakturę,
 2. Naciśnij przycisk Edytuj fakturę,
 3. Sprawdź / wpisz dane,
 4. Naciśnij przycisk Dodaj pozycję, w celu dodania nowego produktu,
 5. Wybierz Rodzaj płatności,
 6. Wybierz Maksymalny czas oczekiwania na płatność,
 7. Naciśnij przycisk Zapisz.

Ewidencja faktur

Wybierz Faktury wystawione

Zarządzanie fakturami z poziomu zamówienia

W panelu administracyjnym wybierz Sprzedaż => Zamówienia


Wybierz Lista

 1. Edytuj zamówienie,
 2. Pokaż | Pobierz | Aktualizuj:
  • Fakturę proforma,
  • Fakturę VAT,
 3. Wystaw fakturę VAT.

Zobacz dokumentację zamówień.

Dodanie faktur do statusu zamówienia

W panelu administracyjnym wybierz Sprzedaż => Zamówienia


Wybierz Statusy

 1. Edytuj status zamówienia,
 2. Zaznacz Dołącz link do faktury proforma,
 3. Do powiadomienia e-mail zostanie dołączony link do faktury proforma.

 4. Zaznacz Dołącz link do faktury,
 5. Do powiadomienia e-mail zostanie dołączony link do faktury.

 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację statusów zamówień.

Pobranie faktury proforma po złożeniu zamówienia

 1. Złóż zamówienie,
 2. Naciśnij przycisk Proforma PDF.

Pobranie faktury VAT z konta klienta

 1. Zaloguj się do sklepu,
 2. Naciśnij zakładkę zamówienia,
 3. Edytuj zamówienie,
 4. Pobierz fakturę.