Import / eksport opisów produktów

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeProdukty Ikona modułu Produkty


Eksport opisów produktów

Wybierz Eksport opisów

Eksport opisów produktów ze sklepu
 1. Naciśnij przycisk Eksportuj, Pobierz plik z opisami produktów
 2. Naciśnij przycisk Pobierz plik.

Opisy produktów są generowane dla wszystkich dostępnych wersji językowych.

Ustawienia otwierania pliku importu / eksportu

 1. Otwórz plik,
 2. Otwórz plik w arkuszu kalkulacyjnym
 3. Wybierz Zestaw znaków jako Unicode (UTF-8),
 4. Wybierz Opcje separatora. Rozdzielony:
  • Średnik,
  • Spacja,
 5. Zaznacz wszystkie kolumny,
 6. Ustaw Typ kolumny jako Tekst,
 7. Naciśnij przycisk Ok.
Otwórz plik w arkuszu kalkulacyjnym

Import opisów produktów

Wybierz Import Import opisów produktów

 1. Załaduj Plik z danymi,
 2. Naciśnij przycisk Importuj.
Opisy produktów zostały zaimportowane