Import / eksport opisów produktów

W panelu administracyjnym wybierz Oferta => Produkty


Eksport opisów produktów

Wybierz Eksport opisów

 1. Naciśnij przycisk Eksportuj,
 2. Naciśnij przycisk Pobierz plik.

Opisy produktów są generowane dla wszystkich dostępnych wersji językowych.

Ustawienia otwierania pliku importu / eksportu

 1. Otwórz plik,
 2. Wybierz Zestaw znaków jako Unicode (UTF-8),
 3. Wybierz Opcje separatora. Rozdzielony:
  • Średnik,
  • Spacja,
 4. Zaznacz wszystkie kolumny,
 5. Ustaw Typ kolumny jako Tekst,
 6. Naciśnij przycisk Ok.

Import opisów produktów

Wybierz Import

 1. Załaduj Plik z danymi,
 2. Naciśnij przycisk Importuj.