Produkty - zarządzaj produktami na stronie sklepu internetowego.

Sprawdź jak dodać produkt do sklepu. Dowiedz się jak: ukrywać ceny produktów, przypisać produkt do grupy cenowej, dopisać cenę zasadniczą produktu, przypisać producenta, kategorię i grupę produktów do produktu lub ustawiać dostępność produktu.

Spis treści

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeProdukty Ikona modułu Produkty

Dodanie nowego produktu

Lista pełna produktów
 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Edycja podstawowa produktu
 2. Wpisz Kod,

  Kod jest generowany automatycznie. Kod można zastąpić własnym identyfikatorem produktu.

 3. Wpisz Nazwę,
 4. Wpisz Kod producenta,

  Zobacz dokumentację Producentów.

 5. Wybierz Walutę,

  Zobacz dokumentację Walut.

 6. Wybierz stawkę VAT,

  Zobacz dokumentację Stawek VAT.

 7. Wpisz Cenę:
  • Cenę,
  • Starą cenę,

   Stara cena pojawi się przekreślona obok zwykłej ceny.

  • Cenę hurtową,
 8. Wybierz Producenta,
 9. Wybierz Kategorie,
 10. Wybierz Grupę produktów,
 11. Wybierz Akcesoria,
 12. Wybierz Polecane produkty,
 13. Ustaw Dostępność / Magazyn,
 14. Ustaw Dostawę,
 15. Ustaw Rabaty,

  Zobacz dokumentację Rabatów.

 16. Załaduj Zdjęcia,

  Minimalny rozmiar zdjecia 1000px x 1000px.

 17. Wpisz Opis:
  • Opis skrócony,
  • Opis pełny,
  • Dodatkowy opis;

   Zobacz dokumentację Dodatkowego opisu.

 18. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych Wersji językowych.

Edycja produktu

Edytuj produkt.

Zmiana waluty

Ustawienia waluty w edycji produktu
 1. Wybierz Walutę,
 2. Wpisz Kurs,
 3. Zaznacz Zablokuj kurs,

  Zmiana kursu w edycji walut nie wpłynie na zmianę kursu w produkcie.

Zobacz dokumentację Walut.

Dodanie cen hurtowych

Ustawienia cen hurtowych produktu
 1. Wpisz Cene hurtową:
  1. Grupa A,
  2. Grupa B,
  3. Grupa C,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz jak oznaczyć klienta jako hurtownika.

Ukrywanie ceny produktu

opcja ukrywania ceny w edycji produktu
 1. Wybierz Ukryj cenę,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz jak włączyć zapytania o produkt.

Jeśli chcesz ukryć cenę dla wszystkich produktów to w panelu administracyjnym wybierz OfertaProduktyKonfiguracja.
Wybierz Ukryj cenę.

Przypisanie produktu do grupy cenowej

Zobacz dokumentację Grup cenowych.

Ustawienie ceny zasadniczej produktu

Zobacz dokumentację Jednostek miar cen zasadniczych.

Wyświetlenie historii cen

Wyświetlanie historii cen produktu można włączyć w Konfiguracji produktów.

Przypisanie producenta do produktu

Zobacz dokumentację Producentów.

Przypisanie produktu do kategorii

Okno wyboru kategorii w edycji produktu
 1. Wybierz kategorie produktu:
  • Zaznacz kategorie w drzewie kategorii lub wpisz nazwę kategorii,
  • Zaznacz kategorię główną,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację Kategorii.

Przypisanie produktu do grupy produktów

Pole wyboru grup produktu
 1. Wpisz nazwę Grupy produktów,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację Grup produktów.

Dodanie akcesoriów do produktu

Pole wyboru akcesorii do produktu
 1. Wpisz kod lub nazwę Produktu,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.
Zakładka akcesorii na karcie produktu

Dodanie polecanych produktów do produktu

Pole wyboru produktów polecanych
 1. Wpisz kod lub nazwę Polecanych produktów,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.
Zakładka z produktami polecanymi na karcie produktu

Priorytet produktu - kolejność produktów na listach

 1. Ustaw w Panel administracyjny → Oferta → Produkty → Konfiguracja Domyślne sortowanie po na Priorytecie oraz Domyślnie sortuj na Malejąco Ustawienia sortowania domyślnego na liście produktów
 2. Najprościej wprowadzać priorytety z Panel administracyjny → Oferta → Produkty → Lista skrócona i kliknąć Tryb edycji Przycisk włączający masową edycję produktów. Można teraz posortować produkty po polu Priorytet w określonej kategorii. Masowa edycja priorytetu produktów na liście skróconej
 3. Im wyższy numer priorytet produktu, tym produkt w sklepie jest na liście wyżej.

Priorytet nie ma wpływu na kolejność produktów na liście wyszukiwania. Produkty na tej liście są sortowane po trafności względem wyszukanych fraz.

Do ustawiania kolejności na stronie głównej służy pole Kolejność na stronie głównej

Zobacz dokumentację Konfiguracji produktów.

Ustawienie kolejności produktu na stronie głównej

 1. Wpisz Kolejność na stronie głównej,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację Grup produktów.

Ustawienie dostępności

Zobacz dokumentację Dostępności.

Zarządzanie magazynem

Zobacz dokumentację Magazynu.

Dodanie rozmiaru produktu

Zobacz dokumentację Rozmiarów produktów.

Przypisanie produktu do grupy rabatowej

Ustawienia rabatów i grup rabatowych w edycji produktu
 1. Wybierz Grupę rabatową,
 2. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację Rabatów.

Raporty sprzedaży produktu

Przejdź do Raporty

Wykres raportu sprzedaży produktu

Sprawdź raporty sprzedaży:

 • Ilość sprzedanych produktów w okresie:
  • ręcznie zdefiniowanym,
  • miesięcznym,
  • rocznym.

  Można wykorzystać filtr zamówień o wybranym statusie.

 • Wartość sprzedaży w danyn okresie.

Zobacz dokumentację Zamówień.

Ilość sprzedanych i zainteresowanie produktem

Zobacz dokumentację Zainteresowanie produktem i ilość sprzedanych

Dodanie załącznika do produktu

Wybierz Załączniki

Lista załączników produktu
 1. Naciśnij przycisk Dodaj załącznik, Dodawanie nowego załącznika do produktu
 2. Zaznacz Aktywny,
 3. Wybierz Wersję językową,

  Po zapisaniu wersja językowa zostaje zablokowana.

  Zobacz dokumentację Wersji językowych.

 4. Załaduj Plik załącznika,
 5. Wpisz Nazwę pliku,
 6. Wpisz Opis,

  Dodatkowy opis wyświetlany przy każdym załączniku.

 7. Naciśnij przycisk Zapisz.
Edycja załącznika produktu
Wyświetlanie załącznika na karcie produktu
Zakładka z załącznikami na karcie produktu

Dodanie atrybutów do produktu

Wybierz Atrybuty

Zobacz dokumentację Atrybutów produktów.

Duplikowanie produktu

Wybierz Duplikaty

Lista stworzonych duplikatów produktu
 1. Naciśnij przycisk Zduplikuj produkt Duplikowanie produktu
 2. Wpisz Kod nowego produktu,

  Kod jest generowany automatycznie. Kod można zastąpić własnym identyfikatorem produktu.

 3. Wpisz Nazwę nowego produktu,
 4. Naciśnij przycisk Duplikuj,
 5. Edytuj nowy produkt.

Duplikowanie produktu odbywa się wyłącznie w domyślnej wersji językowej produktu.

Dodanie cen w walutach

Wybierz Ceny w walutach

Lista cen produktu w innych walutach
 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Edycja ceny produktu w innej walucie
 2. Wybierz Walutę,

  Zobacz dokumentację Walut.

 3. Wybirz stawkę VAT,

  Zobacz dokumentację Stawek VAT.

 4. Wpisz Cenę:
  • Cenę,
  • Starą cenę,
  • Cenę hurtową,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Cena produktu w walucie nie będzie brana z przelicznika kursu.

Dodanie kodów online

Wybierz Kody online

Lista plików i kodów dołączanych do produktu
 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Dodawanie dokumentu do produktu
 2. Wpisz Nazwę,
 3. Wpisz Kod,
 4. Wpisz Limit użyć,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację Modułu zgodności.

Dodanie plików online

Wybierz Pliki online

Lista plików i kodów dołączanych do produktu
 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Dodawanie dokumentu do produktu
 2. Wpisz Nazwę,
 3. Załącz Plik,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Pozycjonowanie produktu

Wybierz Pozycjonowanie

Ustawienia pozycjonowania produktu
 1. Wpisz Przyjazny link,
 2. Wybierz Opcje wyświetlania,

  Jeśli wybierzesz Ustaw samodzielnie:

 3. Wpisz Tytuł strony,
 4. Wpisz Opis strony,
 5. Wpisz Słowa kluczowe,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zmień Język edycji w celu edycji rekordu dla innych Wersji językowych.

Zobacz dokumentację Pozycjonowania.

Dodanie opcji produktu

Wybierz Opcje produktu

Zobacz dokumentację Opcji produktów.

Zarządzanie recenzjami produktu

Wybierz Recenzje

Zobacz dokumentację Recenzji.

Dodatkowe opcje produktu

Wybierz Dodatkowe opcje

Lista dodatkowych opcji produktu
Allegro

Zobacz dokumentację Allegro.

Credit Agricole Raty

Zobacz dokumentację Credit Agricole Raty.

Google Shopping

Zobacz dokumentację Google Shopping.

Moduł zgodności

Zobacz dokumentację Modułu zgodności.

Podgląd karty produktu w sklepie

Przejdź do Edycja podstawowa i naciśnij przycisk Podgląd Karta produktu po stronie klienta.

Edycja produktów na liście

Lista skrócona produktów w sklepie
 1. Wybierz Lista skrócona,
 2. Naciśnij przycisk Tryb edycji, Tryb masowej edycji produktów
 3. Edytuj produkty
  • Wpisz Nazwę,
  • Wpisz Kod,
  • Wpisz Cenę,
  • Wybierz Producenta,
  • Wpisz stan Magazynu,
  • Wpisz Priorytet,
  • Zaznacz Aktywny,
 4. Naciśnij przycisk Zapisz,
 5. Naciśnij przycisk Tryb przeglądania

Masową edycję produktów można wykonać przy użyciu funkcji Import / eksport produktów oraz Import / eksport opisów produktów.

Lista produktów wybranej kategorii

Filtrowanie produktów po kategorii na liście produktów
 1. Najedź na Kategorie,
 2. Wybierz Kategorię Tryb masowej edycji wybranej kategorii
 3. Naciśnij link Wszystkie

Filtrowanie produktów

Wygląd filtra listy produktów
 1. Wybierz Kryteria,
 2. Naciśnij przycisk Filtruj.

Konfiguracja produktów

Panel konfiguracji produktów

Zobacz dokumentację Konfiguracji produktów.

Prezentacja produktów

Panel ustawień prezentacji produktów

Zobacz dokumentację Prezentacji produktów.

Polecane artykuły na blogu