Rozmiary produktów

W panelu administracyjnym wybierz AplikacjeRozmiary produktów Ikona modułu Produkty


Dodanie rozmiaru produktów

Lista rozmiarów produktów
 1. Naciśnij przycisk Dodaj, Dodawanie rozmiaru produktów
 2. Wpisz Nazwę,
 3. Wpisz Szerokość,
 4. Wpisz Wysokość,
 5. Wpisz Głębokość,
 6. Naciśnij przycisk Zapisz.

Dodanie rozmiaru do produktu

W panelu administracyjnym wybierz Oferta => Produkty

 1. Edytuj produkt,
 2. Wybór rozmiaru w edycji produktu
 3. Wybierz Zdefiniowany rozmiar lub Wpisz
  • Szerokość,
  • Wysokość,
  • Głębokość,
 4. Wpisz Wagę,
 5. Naciśnij przycisk Zapisz.

Zobacz dokumentację produktów.