AddAvailability

Dodawanie nowego statusu dostępności.

  • Typ danych wejściowych => object
  • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

  1. _session_hash (string)
  2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

  3. availability_name (string)
  4. Wymagany. Nazwa status dostępności. Maksymalnie 255 znaków.

  5. stock_from (integer)
  6. Wymagany. Wartość minimalna, od której wybrany zostanie status dostępności.

Dane wyjściowe

  1. id (integer)
  2. Identyfikator utworzonego statusu dostępności.