AddProducer

Dodawanie nowego producenta.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. name (string)
 4. Wymagany. Nazwa producenta

 5. image (string)
 6. Plik zakodowany metodą base64

 7. image_filename (string)
 8. Nazwa pliku zawierającego logo producenta

 9. url (string)
 10. Przyjazny link

Dane wyjściowe

 1. id (integer)
 2. Identyfikator utworzonego producenta