AddTax

Dodawanie nowej stawki VAT.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. vat (integer)
 4. Stawka VAT.

 5. vat_name (string)
 6. Nazwa stawki VAT.

 7. is_default (integer)
 8. Określa czy stawka VAT jest domyślna.

Dane wyjściowe

 1. id (integer)
 2. Identyfikator utworzonej stawki VAT.