AddUserProfile

Dodawanie nowego profilu użytkownika.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. sf_guard_user_id (integer)
 4. Wymagany. Identyfikator użytkownika.

 5. countries_id (integer)
 6. Wymagany. Identyfikator kraju.

 7. is_billing (boolean)
 8. Informacja określająca czy profil zawiera dane billingowe czy dostawy.

 9. is_default (boolean)
 10. Informacja określająca czy profil użytkownika jest domyślny.

 11. full_name (string)
 12. Imię i nazwisko.

 13. address (string)
 14. Adres.

 15. address_more (string)
 16. Ciąg dalszy adresu.

 17. code (string)
 18. Kod pocztowy.

 19. town (string)
 20. Miasto.

 21. phone (string)
 22. Numer telefonu.

 23. company (string)
 24. Nazwa firmy.

 25. vat_number (string)
 26. Numer NIP.

 27. name (string)
 28. Imię. (Przestarzałe / kompatybilność wsteczna)

 29. surname (string)
 30. Nazwisko. (Przestarzałe / kompatybilność wsteczna)

 31. street (string)
 32. Ulica. (Przestarzałe / kompatybilność wsteczna)

 33. house (string)
 34. Numer domu. (Przestarzałe / kompatybilność wsteczna)

 35. flat (string)
 36. Numer lokalu. (Przestarzałe / kompatybilność wsteczna)

Dane wyjściowe

 1. id (integer)
 2. Identyfikator utworzonego profilu użytkownika.