CountCurrency

Pobiera ilość walut.

Parametry wejściowe

Typ danych => object

  1. _session_hash (string)

    Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

Parametry wyjściowe

Typ danych => object

  1. _count (boolean)

    Identyfikator waluty