CountProduct

Pobieranie ilości produktów.

  • Typ danych wejściowych => object
  • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

  1. _session_hash (string)
  2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

Dane wyjściowe

  1. _count (integer)
  2. Ilość produktów.