CountProductPrice

Zwraca liczbę cen w walutach

Parametry wejściowe

Typ danych => object

  1. _session_hash (string)

    Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

  2. product_id (integer)

    Identyfikator produktu. W przypadku niepodania zwracana jest ilość cen w walutach dla wszystkich produktów.

Parametry wyjściowe

Typ danych => object

  1. _count (integer)

    Ilość cen w walutach.