CountUserProfile

Pobieranie ilości profili użytkowników lub pojedynczego użytkownika o podanym identyfikatorze.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. sf_guard_user_id (string)
 4. Identyfikator.

 5. _offset (integer)
 6. Określa przesunięcie wyników o określony offset.

 7. _limit (integer)
 8. Określa liczbę wyników w zapytaniu.

 9. _modified_from (dateTime)
 10. Określa datę modyfikacji, od której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

 11. _modified_to (dateTime)
 12. Określa datę modyfikacji, do której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

Dane wyjściowe

 1. _count (integer)
 2. Ilość profili użytkowników.