DeleteProductPrice

Kasuje cenę produktu w wybranej walucie

Parametry wejściowe

Typ danych => object

 1. _session_hash (string)

  Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 2. product_id (integer)

  Identyfikator produktu

 3. currency_id (integer)

  Identyfikator waluty

Parametry wyjściowe

Typ danych => object

 1. _delete (boolean)

  Status usuwania