DeleteUserProfile

Usuwanie profilu użytkownika o podanym identyfikatorze.

  • Typ danych wejściowych => object
  • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

  1. _session_hash (string)
  2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

  3. id (integer)
  4. Wymagany. Identyfikator.

Dane wyjściowe

  1. _delete (boolean)
  2. Status usuwania.