GetAvailability

Pobiera dane na temat określonego statusu dostępności. W przypadku gdy zostanie podany nieprawidłowy id funkcja zwraca błąd WEBAPI_INCORRECT_ID.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. id (integer)
 4. Wymagany. Identyfikator kategorii.

Dane wyjściowe

 1. created_at (dateTime)
 2. Data utworzenia wpisu.

 3. updated_at (dateTime)
 4. Data ostatniej modyfikacji wpisu.

 5. id (integer)
 6. Identyfikator status dostępności

 7. availability_name (string)
 8. Nazwa status dostępności. Maksymalna długość 255 znaków.

 9. stock_from (integer)
 10. Wartość minimalna, od której wybrany zostanie zostanie status dostępnośc.

 11. is_system_default (integer)
 12. Określa czy dana dostępność jest domyślną / systemową dostępnością w sklepie.