GetAvailabilityList

Zwraca listę wszystkich statusów dostępności. Listę można skrócić wykorzystująć parametry _offset i _limit.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => array

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. _offset (integer)
 4. Wymagany. Określa przesunięcie wyników o określony offset.

 5. _limit (integer)
 6. Wymagany. Określa liczbę wyników w zapytaniu.

 7. _modified_from (dateTime)
 8. Określa datę modyfikacji, od której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

 9. _modified_to (dateTime)
 10. Określa datę modyfikacji, do której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

Dane wyjściowe

 1. created_at (dateTime)
 2. Data utworzenia wpisu.

 3. updated_at (dateTime)
 4. Data ostatniej modyfikacji wpisu.

 5. id (integer)
 6. Identyfikator status dostępności

 7. availability_name (string)
 8. Nazwa status dostępności. Maksymalna długość 255 znaków.

 9. stock_from (integer)
 10. Wartość minimalna, od której wybrany zostanie zostanie status dostępnośc.

 11. is_system_default (integer)
 12. Określa czy dana dostępność jest domyślną / systemową dostępnością w sklepie.