GetCategoryList

Zwraca listę wszyskich dostępnych kategorii. Listę można skrócić wykorzystująć parametry _offset i _limit.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => array

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)

  Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 2. _offset (integer)

  Wymagany. Określa przesunięcie wyników o określony offset.

 3. _limit (integer)

  Wymagany. Określa liczbę wyników w zapytaniu.

 4. _modified_from (dateTime)

  Określa datę modyfikacji, od której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

 5. _modified_to (dateTime)

  Określa datę modyfikacji, do której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

 6. parent_id (integer) opcjonalny

  Id kategorii nadrzędnej dla której ma zostać zwrócona lista kategorii.

 7. product_id (integer) opcjonalny

  Id produktu dla którego ma zostać zwrócona lista kategorii.

Dane wyjściowe

 1. created_at (dateTime)

  Data utworzenia wpisu.

 2. updated_at (dateTime)

  Data ostatniej modyfikacji wpisu.

 3. id (integer)

  Identyfikator kategorii

 4. name (string)

  Nazwa kategorii. Maksymalna długość 255 znaków.

 5. parent_id (integer)

  Identyfikator rodzica.

 6. image (string)

  Plik zakodowany metodą base64

 7. image_filename (string)

  Nazwa pliku zawierającego obrazek

 8. description (string)

  Treść opisu.

 9. main_page (integer)

  Opcja Pokaż na stronie głównej

 10. is_active (integer)

  Aktywny

 11. is_hidden (integer)

  Opcja Ukryj w drzewie kategorii

 12. show_children_products (integer)

  Opcja Pokaż produkty z podkategorii

 13. url (string)

  Przyjazny link

 14. link(string)

  Pełny link do kategorii