GetCategoryList

Zwraca listę wszyskich dostępnych kategorii. Listę można skrócić wykorzystująć parametry _offset i _limit.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => array

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. _offset (integer)
 4. Wymagany. Określa przesunięcie wyników o określony offset.

 5. _limit (integer)
 6. Wymagany. Określa liczbę wyników w zapytaniu.

 7. _modified_from (dateTime)
 8. Określa datę modyfikacji, od której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

 9. _modified_to (dateTime)
 10. Określa datę modyfikacji, do której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

Dane wyjściowe

 1. created_at (dateTime)
 2. Data utworzenia wpisu.

 3. updated_at (dateTime)
 4. Data ostatniej modyfikacji wpisu.

 5. id (integer)
 6. Identyfikator kategorii

 7. name (string)
 8. Nazwa kategorii. Maksymalna długość 255 znaków.

 9. parent_id (integer)
 10. Identyfikator rodzica.

 11. image (string)
 12. Plik zakodowany metodą base64

 13. image_filename (string)
 14. Nazwa pliku zawierającego obrazek

 15. description (string)
 16. Treść opisu.

 17. main_page (integer)
 18. Opcja Pokaż na stronie głównej

 19. is_active (integer)
 20. Aktywny

 21. is_hidden (integer)
 22. Opcja Ukryj w drzewie kategorii

 23. show_children_products (integer)
 24. Opcja Pokaż produkty z podkategorii

 25. url (string)
 26. Przyjazny link