GetCurrency

Pobiera walutę.

Parametry wejściowe

Typ danych => object

 1. _session_hash (string)

  Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 2. id (integer)

  Wymagany. Identyfikator waluty.

Parametry wyjściowe

Typ danych => object

 1. id (integer)

  Identyfikator waluty

 2. name (string)

  Nazwa waluty

 3. shortcut (string)

  Kod ISO 4217 waluty

 4. exchange (double)

  Kurs waluty

 5. active (integer)

  Określa czy waluta jest aktywna w sklepie