GetCurrencyByShortcut

Pobiera walutę po kodzie ISO 4217.

Parametry wejściowe

Typ danych => object

 1. _session_hash (string)

  Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 2. id (integer)

  Wymagany. Kod ISO 4217 waluty

Parametry wyjściowe

Typ danych => object

 1. id (integer)

  Identyfikator waluty

 2. name (string)

  Nazwa waluty

 3. shortcut (string)

  Kod ISO 4217 waluty

 4. exchange (double)

  Kurs waluty

 5. active (integer)

  Określa czy waluta jest aktywna w sklepie