GetCurrencyList

Pobiera listę walut.

Parametry wejściowe

Typ danych => object

 1. _session_hash (string)

  Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 2. _offset (integer)

  Określa przesunięcie wyników o określony offset. (domyślnie: 0)

 3. _limit (integer)

  Określa liczbę wyników w zapytaniu. (domyślnie: 20)

Parametry wyjściowe

Typ danych => array

 1. id (integer)

  Identyfikator waluty

 2. name (string)

  Nazwa waluty

 3. shortcut (string)

  Kod ISO 4217 waluty

 4. exchange (double)

  Kurs waluty

 5. active (integer)

  Określa czy waluta jest aktywna w sklepie