GetDiscountCouponCodeList

Pobiera listę kodów rabatowych.

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. _offset (integer)
 4. Wymagany. Określa przesunięcie wyników o określony offset.

 5. _limit (integer)
 6. Wymagany. Określa liczbę wyników w zapytaniu.

 7. _modified_from (dateTime)
 8. Określa datę modyfikacji, od której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

 9. _modified_to (dateTime)
 10. Określa datę modyfikacji, do której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

Dane wyjściowe

 1. id (integer)

  Identyfikator kodu rabatowego.

 2. code (string)

  Wymagany. Kod

 3. discount (double)

  Wymagany. Rabat w procentach

 4. valid_usage (integer)

  Ilość użyć, 0 oznacza brak limitu

 5. valid_from (dateTime)

  Ważny od

 6. valid_to (dateTime)

  Ważny do

 7. used (integer)

  Ilość użyć