GetGiftCardList

Pobiera listę bonów zakupowych.

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. _offset (integer)
 4. Wymagany. Określa przesunięcie wyników o określony offset.

 5. _limit (integer)
 6. Wymagany. Określa liczbę wyników w zapytaniu.

 7. _modified_from (dateTime)
 8. Określa datę modyfikacji, od której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

 9. _modified_to (dateTime)
 10. Określa datę modyfikacji, do której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

Dane wyjściowe

 1. id (integer)

  Identyfikator bonu zakupowego.

 2. code (string)

  Kod

 3. amount (double)

  Kwota

 4. currency_id (integer)

  Id waluty

 5. min_order_amount (integer)

  Minimalna wartość zamówienia

 6. valid_to (date)

  Ważny do

 7. valid_to (string)

  Status bonu zakupowego:

  • A - Aktywny
  • P - Oczekuje
  • U - Wykorzystany