GetOrderCount

Pobieranie ilości zamówień.

  • Typ danych wejściowych => object
  • Typ danych wyjściowych => object

Parametry wejściowe

  1. _session_hash (string)
  2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

  3. _modified_from (dateTime)
  4. Określa datę modyfikacji, od której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

  5. _modified_to (dateTime)
  6. Określa datę modyfikacji, do której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

Dane wyjściowe

  1. _count (integer)
  2. Ilość zamówień.