GetOrderListByUser

Pobieranie listy zamówień użytkownika o podanym identyfikatorze lub nazwie. Listę można skrócić wykorzystująć parametry _offset i _limit.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => array

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. user_id (string)
 4. Identyfikator użytkownika.

 5. user_name (string)
 6. Nazwa użytkownika.

 7. _offset (integer)
 8. Określa przesunięcie wyników o określony offset.

 9. _limit (integer)
 10. Określa liczbę wyników w zapytaniu.

 11. _modified_from (dateTime)
 12. Określa datę modyfikacji, od której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

 13. _modified_to (dateTime)
 14. Określa datę modyfikacji, do której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

Dane wyjściowe

 1. created_at (dateTime)
 2. Data utworzenia wpisu.

 3. updated_at (dateTime)
 4. Data ostatniej modyfikacji wpisu.

 5. id (integer)
 6. Identyfikator

 7. number (integer)
 8. Numer.

 9. is_confirmed (integer)
 10. Potwierdzone.

 11. sf_guard_user_id (integer)
 12. Identyfikator użytkownika.

 13. order_status_id (integer)
 14. Identyfikator statusu zamówienia.

 15. description (integer)
 16. Uwagi od klienta.

 17. order_user_data_delivery_country (string)
 18. Kraj - dane dostawy

 19. order_user_data_delivery_full_name (string)
 20. Imię i nazwisko - dane dostawy

 21. order_user_data_delivery_address (string)
 22. Adres - dane dostawy

 23. order_user_data_delivery_address_more (string)
 24. Ciąg dalszy adresu - dane dostawy

 25. order_user_data_delivery_name (string)
 26. Imię - dane dostawy

 27. order_user_data_delivery_surname (string)
 28. Nazwisko - dane dostawy

 29. order_user_data_delivery_street (string)
 30. Ulica - dane dostawy

 31. order_user_data_delivery_house (string)
 32. Numer domu - dane dostawy

 33. order_user_data_delivery_flat (string)
 34. Numer lokalu - dane dostawy

 35. order_user_data_delivery_code (string)
 36. Kod pocztowy - dane dostawy

 37. order_user_data_delivery_town (string)
 38. Miasto - dane dostawy

 39. order_user_data_delivery_phone (string)
 40. Numer telefonu - dane dostawy

 41. order_user_data_delivery_company (string)
 42. Nazwa firmy - dane dostawy

 43. order_user_data_delivery_vat_number (string)
 44. Numer NIP - dane dostawy

 45. order_user_data_billing_country (string)
 46. Kraj - dane bilingowe

 47. order_user_data_billing_full_name (string)
 48. Imię i nazwisko - dane bilingowe

 49. order_user_data_billing_address (string)
 50. Adres - dane bilingowe

 51. order_user_data_billing_address_more (string)
 52. Ciąg dalszy adresu - dane bilingowe

 53. order_user_data_billing_name (string)
 54. Imię - dane bilingowe

 55. order_user_data_billing_surname (string)
 56. Nazwisko - dane bilingowe

 57. order_user_data_billing_street (string)
 58. Ulica - dane bilingowe

 59. order_user_data_billing_house (string)
 60. Numer domu - dane bilingowe

 61. order_user_data_billing_flat (string)
 62. Numer lokalu - dane bilingowe

 63. order_user_data_billing_code (string)
 64. Kod pocztowy - dane bilingowe

 65. order_user_data_billing_town (string)
 66. Miasto - dane bilingowe

 67. order_user_data_billing_phone (string)
 68. Numer telefonu - dane bilingowe

 69. order_user_data_billing_company (string)
 70. Nazwa firmy - dane bilingowe

 71. order_user_data_billing_vat_number (string)
 72. Numer NIP - dane bilingowe

 73. order_delivery_name (string)
 74. Nazwa dostawy

 75. order_delivery_cost (double)
 76. Koszt dostawy

 77. order_delivery_tax (double)
 78. Stawka VAT

 79. order_delivery_number (string)
 80. Numer przesyłki

 81. order_currency_name (string)
 82. Nazwa waluty

 83. order_currency_exchange (string)
 84. Kurs waluty

 85. order_currency_shortcut (string)
 86. Skrót waluty

 87. merchant_notes (string)
 88. Notatki sprzedawcy

 89. client_email (string)
 90. Adres email klienta, który złożył zamówienie

 91. order_allegro_delivery_method_id (string)
 92. Identyfikator guid metody dostawy Allegro

 93. order_allegro_checkout_form_id (string)
 94. Identyfikator guid zamówienia Allegro

 95. client_request_invoice (integer)
 96. Klient zaznaczył prośbę o fakturę

 97. order_delivery_type (string)

  typ dostawy - dostępne wartości:

  1. ppo - Poczta Polska - Odbiór w punkcie
  2. ppk - Poczta Polska - kurier
  3. inpostp - Inpost - Paczkomaty
 98. order_delivery_pickup_point (string)

  Identyfikator punktu odbioru

 99. has_allegro_smart_delivery (integer)

  Dostawa Allegro Smart