GetOrderProductList

Pobieranie produktów dla zamówienia o podanym identyfikatorze.

 • Typ danych wejściowych => object
 • Typ danych wyjściowych => array

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)
 2. Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 3. order_id (integer)
 4. Wymagany. Identyfikator.

 5. _offset (integer)
 6. Określa przesunięcie wyników o określony offset.

 7. _limit (integer)
 8. Określa liczbę wyników w zapytaniu.

 9. _modified_from (dateTime)
 10. Określa datę modyfikacji, od której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

 11. _modified_to (dateTime)
 12. Określa datę modyfikacji, do której będą wyświetlane wyniki. Czas w postaci unixtime.

Dane wyjściowe

 1. created_at (dateTime)
 2. Data utworzenia wpisu.

 3. updated_at (dateTime)
 4. Data ostatniej modyfikacji wpisu.

 5. id (integer)
 6. Identyfikator

 7. product_id (integer)
 8. Identyfikator produktu.

 9. name (string)
 10. Nazwa produktu. Maksymalna długość to 255 znaków.

 11. code (string)
 12. Kod produktu.

 13. price (double)
 14. Cena netto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 15. price_brutto (double)
 16. Cena brutto produktu. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 17. vat (double)
 18. Podatek VAT podany w procentach. Separator dziesiętny używany jest znak kropki "."

 19. quantity (double)
 20. Ilość zamówionych jednostek miary.

 21. discount_in_percent (string)
 22. Udzielony rabat.

 23. product_options (string)
 24. Opcje produktu.

 25. points_value (integer)
 26. Opcja Cena w punktach.

 27. points_earn (integer)
 28. Opcja Zarobione punkty

 29. points_only (integer)
 30. Opcja Produkt tylko za punkty.

 31. discount_amount (double)
 32. Kwota udzielonego rabatu.

 33. discount_type (string)
 34. Typ udzielonego rabatu (% - procentowy / P - kwotowy).

 35. set (typ: OrderProductSetTypeArray)
 36. Tablica produktów wchodzących w skład zestawu.

 37. allegro_offer_id (string)
 38. Numer oferty Allegro.