GetPaymentType

Zwraca Typ płatności o podanym identyfikatorze

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)

  Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 2. id (integer)

  Wymagany. Identyfikator typu płatności

Dane wyjściowe

 1. id (integer)

  Identyfikator

 2. name (string)

  Identyfikator

 3. is_active (boolean)

  Aktywny