GetPaymentTypeList

Zwraca listę typów płatności

Parametry wejściowe

 1. _session_hash (string)

  Wymagany. Identyfikator sesji (otrzymany podczas logowania - doLogin)

 2. _offset (integer)

  Wymagany. Określa przesunięcie wyników o określony offset.

 3. _limit (integer)

  Wymagany. Określa liczbę wyników w zapytaniu.

 4. is_active (boolean)

  Określa czy lista ma zawierać aktywne typy płatności lub nie. Brak podania parametru zwraca wszystkie typy płatności.

Dane wyjściowe

 1. id (integer)

  Identyfikator

 2. name (string)

  Nazwa

 3. is_active (boolean)

  Aktywny